Logo Erhalte Deinen Zahn

Masraflar

Endodontik tedavide ne kadar masraf olur?


Bir kanal tedavisinin masrafları, külfetine göre değişiklik arz eder. Genelde bir kanal tedavisinin ve dişin tekrar yapılandırılması için oluşan masraflar, alternatif tedavilerden daha düşüktür. Zira diş kaybedilirse, meydana gelen boşluk çoğu zaman masraflı bir şekilde yeniden doldurulmak zorundadır.

1.1.2004 tarihi itibariyle kanun koyucu tarafından, kanal tedavilerinin genel sağlık sigortası tarafından karşılama olanağını ciddi bir şekilde kısıtlayan yönergeler çıkartılmıştır. Sosyal Güvenlik Kanununun V. cildine göre, genel sağlık sigortasının yönergeleri uyarınca bir tedavinin yeterli, amaca uygun ve ekonomik olması gerekmektedir. Bir tedavinin kamusal sağlık sisteminin hesabına gerçekleştirilmesine izin verilip verilmeyeceğine sadece tedaviyi yürüten diş hekimi karar verebilir.

Diğer tüm durumlarda tedavi hesabının Diş Hekimliği Asgari Ücret Tarifesine (GOZ) göre görülmesi gerekmektedir. Bu tarife 2012 yılında kanun koyucu tarafından yeniden çıkartılmıştır. GOZ, bir endodontik tedavinin tüm standart hizmetlerini listelemekte ve hizmetlerin nasıl yerine getirilmesi gerektiğini açıklayan, bunun ötesinde tıbbi olarak gerekli olan ve kanun koyucu tarafından ek olarak kapsama alınmayan hizmetlerle ilgili direktifleri de içermektedir.