Logo Erhalte Deinen Zahn

Hoş Geldiniz

 

ErhalteDeinenZahn (DişiniKoru) kampanyası, Alman Diş Koruma Derneği DGZ bünyesindeki Alman Endodontoloji ve Dental Travmatoloji Derneği nin girişimidir. Size bu kampanyanın web sayfasında, modern endodontik tedavi olanakları (kanal tedavisi) vasıtasıyla dişleri koruma yolları hakkında bilimsel temelde bilgiler vermek ve dişinizin karmaşık durumlarda dâhi nasıl uzun vadede korunabileceğine dair yöntemler tanıtmak isteriz.