Logo Erhalte Deinen Zahn

Dişiniz

Eski Yunanca kökenli “endo” kelimesi “iç” ve “odont” kelimesi “diş” anlamına gelmektedir. Bundan dolayı endodontik tedavi, diş içinin tedavisidir ve genellikle kanal tedavisi (kök kanalı tedavisinin kısaltılmış hali) olarak da anılmaktadır.

Kanal tedavisi, diş hekimliğinde Almanya’da her yıl 7 milyondan fazla kez yapılan, yani en sık gerçekleştirilen diş tedavilerinden biridir.

Endodontik tedaviyi anlayabilmek için, dişin yapısı hakkında bazı şeyler bilmenizde yarar var (bkz. şekil).

Dişin içinde beyaz renkte, son derece sert olan diş minesinin ve biraz daha az sert olan dentin katmanının altında pulpa denilen yumuşak bir doku bulunur. Pulpa, kan damarları, sinirler ve bağ dokusundan oluşur ve dişin gelişimi sırasında çevresindeki sert katmanları (diş minesi ve dentin) oluşturur.

Pulpa, diş kronundan kökün ucuna kadar uzanır. Bu doku, dişin büyümesi ve gelişmesi için önemlidir. Ancak oluşumunu tamamlamış olan diş, pulpa olmadan da ağızda kalabilir, zira kendisini çevreleyen kemik dokusundan beslenmeye devam eder.