Logo Erhalte Deinen Zahn

Revizyon tedavisi

Kanal tedavisi görmüş olan dişler, prensip itibariyle kanal tedavisi görmemiş olan dişler kadar uzun, yani ideal bir durumda ömür boyu korunabilmektedirler. Ancak kanal tedavisi, diş hekimliğinde yapılan en karmaşık müdahalelerden biri olduğundan, bir kanal tedavisinin bazı durumlarda arzu edilen başarıya ulaşmaması mümkündür.

Fakat hasta dişi yine de korumak amacıyla, tekrar, revizyon tedavisi adı verilen bir kanal tedavisinin gerçekleştirilme olanağı var. Bu tedavi şu durumlarda gerekli olabilir:

  • Dar veya eğilmiş kök kanalları, ilk tedavi seansı sırasında yeterli derecede temizlenememişse
  • Kök kanal sisteminin karmaşık yapısı, ilk tedavi seansında tamamen temizlenememişse
  • Yapılan kapatıcı dolgu veya kron koruyuculuğunu yitirmiş ve kök kanal sistemine yeniden bakteriler ulaşmışsa

Tedavinin ilk adımları, tıpkı ilk tedavide olduğu şekilde gerçekleştirilir.

Diş esnek lastik bezle izole edilir (koferdam), oyuklar araştırılır ve enfekte olan mevcut dolgu maddesi temizlenir. Sonra bir revizyon tedavisinde çoğu zaman daha zor ve uzun süren yeniden temizlik yapılır. Münferit durum dikkate alınarak, temizlenen kök kanal sistemine bir sonraki randevuya kadar belki bir ilaç enjekte edilir. Yapılacak tedavi için, kök kanal sistemine ulaşmak için mevcut bir kronun veya köprünün çıkartılması gerekli olabilir.Özellikle revizyon tedavilerinde, kök kanal sisteminin yetersiz veya hiç tedavi edilmeyen oyuklarını bulmak ve eski kök dolgu maddesini tamamen temizlemek amacıyla, örn. büyüteçli gözlük veya ameliyat mikroskobu gibi optik büyütme araçlarının kullanılması uygun olabilir. Hem ana kanalları ve yan kanalları ile birlikte kök kanal sistemi, hem de enfekte olan diş özü artık temizlenecek, dezenfekte edilecek ve yeniden şekillendirilecektir.


Bunu takiben bu şekilde meydana gelen oyuk elastiki bir kaplama malzemesi ile doldurulur. Son adım olarak kök kanal sistemine giriş deliği yoğun bir dolgu ile kapatılır ve diş kronu tekrar yapılandırılır.