Logo Erhalte Deinen Zahn

Alternatifler

Kanal tedavisi yerine hangi alternatifler mevcuttur?


Şayet dişin pulpası iltihaplanmışsa ya da enfekte olmuşsa veya çene kemiğinin bir iltihaplanması söz konusuysa, kanal tedavisinin tek alternatifi olarak dişin çekilmesi kalıyor. Çiğneme fonksiyonunu tekrar sağlamak ve komşu dişlerin yavaş yavaş yanlış pozisyona kaymalarını önlemek amacıyla, çekilen dişin yerine bir implant veya bir köprü takılması gerekmektedir. Dişin korunması ile ilgili alternatiflerin uzun vadeli başarı şansı daha iyi değildir. Modern protez diş her ne kadar güçlü olursa olsun, hiçbir şey doğal bir dişin yerini tutamaz.