Logo Erhalte Deinen Zahn

Diş hekimleri için

Tedavi önerileri, normal durumlar için geçerlidir. Dişin daha ağır bir şekilde yaralanması durumunda (örn. dişin alveol kemiği içine itilmesi durumu [intrüzyon], sinir liflerinin kopması [avülsiyon]), tedavi ve tedavi sonrası bakım, başlangıç koşullarına bağlı farklılık gösterebilir. Ek açıklamaları, Smartphone App’ımızdan edinebilirsiniz. Münferit durumlarda lütfen dental travmatolojide sertifikalı bir uzmana danışın.