Logo Erhalte Deinen Zahn

Süt dişlerinde diş yaralanmaları

Süt dişlerinde genellikle kesici dişlerde gevşemeler meydana gelir, bazen diş “içeriye” doğru bastırılmış gibi görünür. Diş kronlarında kırılmalar enderdir. Tedavi önlemleri genelde kısıtlıdır ve esas itibariyle, hâlihazırda çene kemiğinde bulunan daimi dişlerin daha fazla hasar görmesini önlemeyi hedeflerler.

Süt dişlerine sahip küçük çocukların çoğu kez zor ve uzun süren tedavilere karşı direnç gösterdikleri için, süt dişinin muhafaza edilmesini amaçlayan bu türden tedaviler nadiren uygundur. Fakat bununla birlikte süt dişleri ağızda sadece sınırlı bir süre kalırlar ki, kazaya uğrayan bir ön süt dişi bazen zamanından önce diş hekimi tarafından çekilebilir, hatta duruma göre çekilmek zorunda olabilir. Ancak bu, dişlerin gelişimi ve daimi dişler üzerinde ciddi sonuçlar yaratmaz.Şayet kesici süt dişleri kazaya bağlı yanlış pozisyonlarına rağmen korunacaklarsa, dikkatle tekrar dik hale getirirler ve gerekirse diş teli ile birbirlerine bağlanırlar. Çene kemiğinin içerisine itilen kesici süt dişleri, uygun koşullarda kendilerine birkaç hafta sonra tekrar yol açıp dışarı çıkabilirler. Bu sürecin sorunsuz bir şekilde seyretmesini sağlamak üzere, düzenli kontrol muayenelerinin yaptırılması gerekmektedir.

Diş etinin altına kadar inen daha büyük diş kırılmalarında, bazen dişin çekilmesi gerekmektedir. Tamamen kırılarak dökülen kesici süt dişleri, daimi dişlerin aksine tekrar yerine implante edilemez.